Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

NT-proBNP, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vid all provtagning utanför sjukhuset i Köping samt vid icke akut beställning inom sjukhuset i Köping: gelrör (serum, gul propp) Vid akut beställning inom sjukhuset i Köping: Li-heparinrör (grön propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid akut beställning av NT-proBNP inom sjukhuset i Köping gäller särskilda rutiner: I Cosmic beställs ”P-NT-proBNP Köping akut (Architect)”. (Fram till 2018-05-30 hette analysen P-NT-proBNP Köping akut (Stratus)) Tag provet i Li-heparin-rör. Använd ej serumrör! Lämnas omedelbart till Klinisk kemi i Köping. Ska analyseras inom 2 timmar. Centrifugeras ej. Vid all provtagning utanför sjukhuset i Köping samt vid icke akut beställning inom sjukhuset i Köping gäller ordinarie rutiner för beställning och provtagning. I Cosmic beställs ”S-NT-proBNP”. Använd serumrör.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Beror av provtagningsmaterial.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart 6 dygn. Om transporten inte når analyserande laboratorium inom 48 timmar efter provtagningstillfället ska serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och förvaras 2-8°C.
 • Referensintervall
  Kvinnor - ≤ 150 ng/L Män - ≤ 100 ng/L Utöver referensintervall finns rekommendationer om beslutsgränser från exempelvis BNP consensus group.
 • Metod och analysprincip
  S-NT-proBNP Metod: Roche Cobas e411 P-NT-proBNP (Architect) Metod: Abbott Architect Används endast vid akut beställning inom sjukhuset i Köping, se ytterligare information ovan.
 • Indikation/tolkning
  Analyseras exempelvis vid misstänkt hjärtsvikt eller för monitorering av känd hjärtsvikt.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutprov besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Rutinanalyser inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2018-11-26
  av BM