Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trakealsekretodling

 • Alternativa sökord
  Trakea, trach, nedre luftvägar
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning. * Trakealsekretodling allmän: bakterier (obs ej Legionella) * Trakealsekretodling inklusive svamp: bakterier (obs ej Legionella), jäst, mögel
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Aktuell antibiotikabehandling, immunosuppresiv behandling, predisponerande sjukdom t.ex. cystisk fibros.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Trakealsekret Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt rör. Undvik kontakt med hud och trakeostomaöppningen vid provtagningen. Provtagningsmaterial: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-luftvagar-45371 Sugkateter varuforsorjningen.se/.../sugkateter-rak-400mm-nr-8-ljusbla-45279 Vid lite provmaterial kan provet tas med en provtagningspinne som roteras lätt mot bakre trakealvägg. Endast kvalitativ odling utförs på prover tagna med pinnprov. Provtagningsset: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-kol-f-bakt-55143
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid misstanke om Legionella, beställ "Luftvägsblock bakterier nedre luftvägar" (PCR). Se separat provtagningsanvisning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom ett dygn. Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Aerob och anaerob odling på agar-plattor. Kvantitativ odling utförs om provet utgörs av samlat sekret, på pinnprov utförs endast kvalitativ odling. Resistensbestämning utförs på samtliga relevanta bakteriefynd.
 • Indikation/tolkning
  Fynden måste sättas i relation till övriga odlingsfynd och klinisk bild. Risken för kontaminering av bakterier från hud och svalgflora är också stor, varför tolkning av svaret måste ske med försiktighet. Nedsatt allmäntillstånd gynnar överväxt av gramnegativa bakterier från svalgfloran som E coli, Klebsiella och Pseudomonas samt jästsvamp. Detta gäller i särskilt hög grad vid antibiotikabehandling. Mikroberna kan dock vara relevanta fynd, vid nivåer > 10E5 bakt/mL är specificiteten hög vid infektioner i nedre luftvägarna, särskilt hos respiratorpatienter.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-4 dagar
 • Uppdaterad
  2020-10-22
  av JR