Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trakealsekretodling

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Anges på remiss
  Provtagningsmaterial och önskad analys
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmateriel: Sterilt rör. Alternativt pinnprov i Copanrör med svart kork. Provtagning: Undvik i möjligast mån kontakt med hud och trakeostomaöppning när provtagningspinne eller kateterspets nedförs i trakea. Sekret hämtas upp med kateter i samband med sugning av trakeostomerade patienter eller vid bronkoskopi. Klipp med steril sax av cirka 3 cm av tubspetsen. Provtagningspinne (om litet sekret) appliceras mot bakre trakealvägg och roteras lätt för prov.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd prov omgående. Om detta ej är möjligt, kylförvara det i avvaktan på transport, dock högst ett dygn.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se under analyserande laboratorium.
 • Referensintervall
  Se indikation/tolkning
 • Metod och analysprincip
  Aerob och anaerob odling på agar-plattor. Kvantitativ odling utförs om provet utgörs av samlat sekret, på pinnprov utförs endast kvalitativ odling. Isolerade potentiella patogena bakterier och svampar, karaktäriseras regelmässigt till genustillhörighet och när så bedöms relevant till speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod (i vissa fall E-test) på agarplattor utföres på samtliga relevanta bakteriefynd.
 • Indikation/tolkning
  Fynden måste sättas i relation till övriga odlingsfynd och klinisk bild. Nedsatt allmäntillstånd gynnar överväxt av gramnegativa bakterier från svalgfloran som E coli, Klebsiella och Pseudomonas samt jästsvamp. Detta gäller i särskilt hög grad vid antibiotikabehandling. Mikroberna kan dock vara relevanta fynd, särskilt vid nivåer >105 bakt/mL är specificiteten hög vid infektioner i nedre luftvägarna, särskilt hos respiratorpatienter. Fynd av Legionella anses alltid relevant. Direktmikroskopi avslöjar om provet är representativt för nedre luftvägar. Efter sammanvägning av resultat mikroskopi och mikrobiologiskt fynd svaras relevanta mikroorganismer ut med resistensmönster samt kommentar angående signifikans. Bakteriologisk odling av trakealsekret kan hos trakeotomerad eller intuberad patient ge diagnosen vid nedre luftvägsinfektion, men det måste observeras att risken för kontaminering av bakterier från hud och svalgflora är stor, varför tolkning av svaret måste ske med stor försiktighet. Legionellaodling utförs rutinmässigt.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Beror av odlingsmaterial och -fynd.
 • Uppdaterad
  2017-03-27
  av JS