Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Medicintekniska produkter

Medicinsk Teknik är den serviceenhet inom regionen som har serviceansvaret för huvuddelen av den medicintekniska utrustning som används på olika kliniker, vårdavdelningar och hos familjeläkare.

Telefon reception på Medicin teknik: 021 17 35 00, knappval 4

Besök: Ingång 1, plan 0 (under Café Bigarrå)

Öppettider: måndag-fredag 7.30-16.00

 

Felanmälan

Felanmälan ska i första hand göras via kundportalen Medusa. Inloggningsuppgifter krävs, ta kontakt via telefon nedan om du är i behov av inloggningsuppgifter. Det finns ett användarstöd i form av instruktion för felanmälan i Medusa kundportal.

Telefon 021- 17 35 00, knappval 4.

Gemensam förvaltning av medicinteknisk utrustning och investeringsprocessen

En del av HSF’s verksamhetsplan inom Insatsområde "Tillgänglig, säker och effektiv vård" är att etablera gemensam förvaltning av medicinteknisk utrustning.

Ett första steg i den aktiviteten blir att införa delvis nya arbetssätt i investeringsprocessen. Syftet är att samordna behov av medicintekniska investeringar över HSF, underlätta att samtliga berörda verksamheter arbetar på ett likartat sätt samt att avlasta vårdverksamheten.

Förvaltning av medicinteknisk utrustning är ett samarbete mellan vårdens verksamheter och teknikorganisationer där vården är kravställare. Det är jämförbart med de förvaltningar som finns för programvara sedan tidigare tillsammans med Förvaltningen för Digitaliseringsstöd. Det är alltså inte fråga om någon ny organisatorisk enhet med anställda utan en strukturerad form för samarbete. I den gemensamma förvaltningen av medicinteknisk utrustning kommer Verksamheten Medicinsk Teknik vara huvudpart från tekniksidan men i nära samarbete med övriga berörda teknikorganisationer.

Nya moment i inventeringsarbetet som införs är att Medicinsk Teknik stöttar vårdverksamheten genom hela investeringsarbetet med bland annat:

 • tar fram underlag för investeringar som skickas till berörd vårdverksamhet inför ett gemensamt investeringsmöte. Underlaget kommer att innehålla lista på de utrustningar som verksamheten använder med förslag på vilka reinvesteringar som behöver göras baserat på ålder och skick
 • relevant information kring gällande avtal, prisbild och känd marknadsinformation tas fram
 • registrerar de ansökningar som man gemensamt kommer fram till behöver göras i investeringsverktyget (Permit) efter investeringsmötet. Uppdaterar investeringsverktyget fortsatt under hela investeringsprocessen
 • kvalificerar på samma sätt som tidigare alla ansökningar och säkerställer att övriga berörda teknikorganisationer också gör det. Även lämplig avskrivningstid ses över baserat på erfarenhet och historiska data för de utrustningar som ska ersättas eller nyinvesteras i
 • går igenom och fyller i ekonomisk information i investeringsverktyget
 • tar fram en avropsplanering dvs en plan för när under det kommande investeringsåret som de olika investeringsansökningarna är tänkt att köpas in eller upphandlas
 • deltar och bistår vid prioritering av investeringsansökningar samt uppdaterar investeringsverktyget

Utöver ovanstående förändringar påbörjas också en konsolidering av investeringskostnaden för medicinteknisk utrustning på så sätt att den läggs centralt på Medicinsk Teknik i stället för ute på respektive verksamhet. En kostnad baserat på användande kommer istället nycklas ut på berörd verksamhet. Det kommer att bli ett stegvis införande och under 2023 genomförs en pilot där följande utrustningstyper ingår:

 • diskdesinfektorer
 • spoldesinfektorer
 • infusionspumpar
 • hjärtstartare
 • patientövervakningsutrustning

Alla moment utförs gemensamt tillsammans med representanter för berörda vårdverksamheter. Delar av det som beskrivs ovan utförs i olika grad redan idag och de förändringar som införs är huvudsakligen kompletteringar av befintliga arbetssätt. Men det innebär också att den framtida förvaltningen genom Medicinsk Teknik tar en mer aktiv roll i att stötta arbetet och verka för att det blir en likartad hantering över HSF.

Tillvägagångssätt vid anmälan till Läkemedelsverket och tillverkaren vid fel, eller risk för fel, på medicintekniska produkter enligt HSLF-FS 2021:52

Alla avvikelser/risker där medicinteknisk utrustning är involverad ska meddelas till Medicinsk Teknik, så snart som möjligt. När det gäller dödsfall och allvarlig skada eller risk för detta, vid användning av medicintekniska produkter, gör Medicinsk Teknik en anmälan till Läkemedelsverket och tillverkaren. Om utrustningen är egentillverkad görs anmälan till Läkemedelsverket och IVO. 

Via Medicinsk Teknik rapporteras avvikelser också vidare till den nationella avvikelsedatabasen för medicintekniska produkter, Reidar.


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English