Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemoglobinfraktionering, Erc-

 • Alternativa sökord
  Hb-fraktionering, talassemi, thalassemi, abnormt hemoglobin, Hb-A2/-S/-C/-E/-D, Hb-varianter, hemoglobinelektrofores, hemoglobiner abnorma
 • Remiss
  Kan även beställas elektroniskt i Cosmic, svar följer på papper. Laboratorieanalyser (USÖ) eller Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  information om patientens härkomst, ev. hereditet, labresultat för Hb och MCH samt Ferritin
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  OBS! Fyra (4) stycken EDTA-rör (lila propp) 3 mL. Går även att ta kapillärt, minsta mängd blod i varje rör 500 µL. I undantagsfall, påsvårstuckna barn, kan 1 helt fyllt rör vara ok. Beställare utanför Region Örebro län ska medsända 2-3 blodutstryk. Ange på röret om det använts till utstryk.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Utstryk bör ske inom 6 timmar och måste ske inom 8 timmar från provtagning, var god se rubrik provhantering för detaljer. Analyseras normalt var tredje vecka.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Universitetssjukhuset Örebro
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej! Prov lämnas till hematologporcessen för bedömning vart provet ska skickas samt för diffutstryk enligt nedan. Gör 2-3 blodutstryk inom 6 timmar från provtagning, dessa ska medsändas med rören till analyserande laboratorium. Ange på rörert om det använts till utstryk. Om mer än 6 timmar har passerat från provtagning tidpunkt för provtagning och utstryk tydligt framgå på remissen. Utstryk måste ske inom 8 timmar från provtagning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl i 5 d. Provet kan också skickas till Karolinska.
 • Skickas till
  Laboratoriemedicinska kliniken Klinisk kemi Universitetssjukhuset 701 85 Örebro
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-06-30
  av GS