Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemoglobinfraktionering, Erc-

 • Alternativa sökord
  Hb-fraktionering, talassemi, thalassemi, abnormt hemoglobin, Hb-A2/-S/-C/-E/-D, Hb-varianter, hemoglobinelektrofores, hemoglobiner abnorma
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Laboratorieanalyser (Örebro) eller Remiss 5 (Region Västmanland)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  information om patientens härkomst, ev. hereditet, labresultat för Hb och MCH samt Ferritin
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Tag 2 st 4 mL EDTA-rör (lila propp) Går även att ta kapillärt, 3 st kapillärrör, minsta mängd blod i varje rör 500 µL. Beställare utanför Region Örebro län ombeds att om möjligt tillsammans med provrören medsända 2-3 blodutstryk (utförs på laboratoriet). Ange på röret om det använts till utstryk.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Utstryk bör ske inom 6 timmar och måste ske inom 8 timmar från provtagning, var god se rubrik provhantering för detaljer.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Universitetssjukhuset Örebro
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej! Prov lämnas till hematologporcessen för bedömning vart provet ska skickas samt för diffutstryk enligt nedan. Gör 2-3 blodutstryk inom 6 timmar från provtagning, dessa ska medsändas med rören till analyserande laboratorium. Ange på röret om det använts till utstryk. Om mer än 6 timmar har passerat från provtagning till tidpunkt för provtagning och utstryk ska det tydligt framgå på remissen. Utstryk måste ske inom 8 timmar från provtagning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl i 5 dygn. Provet kan också skickas till Karolinska.
 • Skickas till
  Laboratoriemedicinska kliniken Klinisk kemi Universitetssjukhuset 701 85 Örebro
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-07-04
  av JR