Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fibroblast growth factor 23, fP-

 • Alternativa sökord
  P-FGF-23, FGF23
 • Remiss
  Klinisk kemi och farmakologi UAS alt. Pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör alt. 2 fyllda EDTA-kapillärrör Patienten ska vara fastande. Venprovtagning föredras. Vid kapillär provtagning rekommenderas två helt fyllda rör.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ring Kemlab Västerås före provtagning för att förbereda kylcentrifugering. Om transporten inte når analyserande lab inom 20 minuter måste provet kylcentrifugeras, plasma avskiljas och frysas inom 30 minuter från provtagningen. I Västmanland innebär detta att prov alltid måste kylcentrifugeras, alikvoteras och frysas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart för kylcentrifugering.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylcentrifugera provet (+4°C) vid minst 2000xg i 5-10 minuter för att avlägsna blodkropparna. Direkt efter kylcentrifugeringen pipetteras plasma (sugs av) ner tills det är en centimeter plasma kvar till blodkropparna. Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör). Frys plasma i <-15°C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-02
  av GS