Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Fibroblast growth factor 23, fP-

 • Alternativa sökord
  P-FGF-23, FGF23
 • Remiss
  Klinisk kemi och farmakologi UAS alt. Pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör alt. 2 fyllda EDTA-kapillärrör Patienten ska vara fastande. Venprovtagning föredras. Vid kapillär provtagning rekommenderas två helt fyllda rör.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ring Kemlab Västerås före provtagning för att förbereda kylcentrifugering. Om transporten inte når analyserande lab inom 20 minuter måste provet kylcentrifugeras, plasma avskiljas och frysas inom 30 minuter från provtagningen. I Västmanland innebär detta att prov alltid måste kylcentrifugeras, alikvoteras och frysas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart för kylcentrifugering.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylcentrifugera provet (+4°C) vid minst 2000xg i 5-10 minuter för att avlägsna blodkropparna. Direkt efter kylcentrifugeringen pipetteras plasma (sugs av) ner tills det är en centimeter plasma kvar till blodkropparna. Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör). Frys plasma i <-15°C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-02
  av GS

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English