Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns för att stötta dig som jobbar inom vården. Vi finns också till för patienter och anhöriga som har frågor som sjukhusmiljö och vårdsituationer väcker.

Inom Region Västmanland finns sjukhuskyrkan representerad på fyra sjukhus, i lite olika omfattning beroende av sjukhusets storlek och upptagningsområde.

Sjukhuskyrkan finns för dig som personal, patienter och anhöriga som jobbar/vistas på något av sjukhusen i Västerås, Köping, Sala eller Fagersta. Nedan hittar du uppgifter till hur du, en patient eller anhörig kommer i kontakt med den sjukhuskyrka som finns på det sjukhus du befinner dig.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Västerås

För närvarande möter vi upp vardagar kl. 8-17.

Vid sjukhuskyrkan i Västerås jobbar två präster i Svenska kyrkan, en diakon i Svenska kyrkan, en pastor för frikyrkosamrådet samt en präst från Syrisk-ortodoxa kyrkan.

Kontakt till andra trossamfund och religiösa företrädare i Västerås kan förmedlas.

Kontakt

Telefon: Ring växeln 021-17 30 00 och be dem koppla till sjukhuskyrkan.

E-post: sjukhuskyrkan.vasteras@regionvastmanland.se

Webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/sjukhuskyrkan

Köping

Vid sjukhuskyrkan i Köping jobbar Peggy Vickman som diakon.

Kontakt

Telefon: 0221-261 16 alternativt 070-718 77 75.

E-post: peggy.vickman@svenskakyrkan.se

Webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/koping/sjukhuskyrkan

Sala

Vid sjukhuskyrkan i Sala arbetar diakon Marie Obrovac.

Kontakt

Telefon: 0224-67 54 22

E-post: marie.obrovac@svenskakyrkan.se

Webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/sala/sjukhuskyrkan

Fagersta

Vid sjukhuskyrkan i Fagersta finns en diakoniarbetare och en präst.

Kontakt

Birgitta Hellman, diakoniarbetare, nås på telefon 073-558 34 11 eller e-post birgitta.hellman@svenskakyrkan.se

Li Lundberg, präst, nås på telefon 073-558 34 12 eller e-post li.lundberg@svenskakyrkan.se

Webbplats: https://vastanfors.svenskakyrkan.se/