Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Epstein-Barr virus (PCR)

 • Alternativa sökord
  EBV DNA, nukleinsyrapåvisning
 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange kliniska data.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör, lila kork 6mL. Minsta provvolym 3mL blod.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  I väntan på transport kylförvaras provet.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen. Transport utanför Akademiska Sjukhuset sker i kyla.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Ing DI plan 2 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS