Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vancomycin i Likvor, Csv-

 • Remiss
  Läkemedel (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Minst 1 mL cerebrospinalvätska.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera (7 min, 2400g) och häll över cerebrospinalvätska till ett plaströr (sekundärrör), var noga med att inga blodkroppar medföljer.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Cerebrospinalvätska i sekundärrör är hållbart i kyl i 2 dagar. Transporteras i rumstemperatur. Efter 2 dagar fryses cerebrospinalvätskan vid <-15°C. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-10
  av GS