Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ziprasidon, B-

 • Alternativa sökord
  Zeldox, Metyldihydroziprasidon
 • Remiss
  Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid, akutell dos, datum/klockslag för senaste intagen dos, datum för senaste dosjustering, övriga läkemedel, ev. frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp) 6 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (inom 1-3d). Metaboliten Metyldihydroziprasidon analyseras också.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Universitetssjukhuset Linköping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl.
 • Skickas till
  Klinisk farmakologi Universitetssjukhuset 581 85 Linköping
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-30
  av GS