Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Urinscreening, missbruksmedel, U-

 • Alternativa sökord
  Morfinalkaloider, Amfetamin/Ecstasy (centralstimulerande aminer), Kokain, Cannabis (cannabinoider), Hasch, Heroin, LSD, Bensodiazepiner, GHB, Buprenorfin, Dextropropoxyfen, Metadon, Tramadol, Zopiklon, Zolpidem, Zaleplon, Ketobemidon, Etylglukuronid, Anabola steroider, Fencyklidin, Meprobamat, urindrogscreening
 • Remiss
  Missbruksmedel (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  anamnes, frågeställning, remitterande läkare, OBS! Avd måste precisera vilken drog de vill ha analyserad (det räcker att det anges ex centralstimulerande aminer/morfinalkaloider)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Använd rör utan tillsats med gul propp och platt botten. Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Ca 8-10 mL urin räcker till flera substanser.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Väldigt viktigt att korrekt rör med platt botten används, annars utförs inte analysen. U-Krea analyseras alltid på farmakologiskt laboratorium för att utesluta eventuell utspädning av urin, analysen debiteras ej. Vid positivt resultat utförs verifiering, med vissa undantag.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-02-19
  av JR