Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Antitrombin (enz, tromb) (EXT), P-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Remiss 5.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp). Fyll röre tills vakuumsuget upphör. Kontrollera att röret är fyllt inom volymsmarkeringen. Lägg provet direkt på en provtagningsvagga, alternatuvt blanda provet genom att vända det lugnt ca 10 gånger. Det är väldigt noga att provet blir ordentligt blandat.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Falskt förhöjda resultat kan ses vid behandling med NOAK/DOAK som verkar genom direkt hämning av trombin (dabigatran).
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 4 timmar efter provtagning vid 2000 G i 20 minuter. Avskilj plasma och överför minst 0.5 mL till 2-3 ellermanrör. OBS! Lämna minst en centimeter från blodkropparna. Frys direkt i -70°C (-20°C går bra i väntan på transport till Västerås). Vid fler koagulationsanalyser, blandas plasman från dessa rör innan fördelning till ellermanrör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst prov skickas fryst så att det är fryst vid ankomst till analyserande lab.
 • Indikation/tolkning
  Venös- och arteriell trombosutredning. Denna metod är trombinbaserad. Vilket innebär att behandling med NOAC7DOAC som verkar genom direkt hämning av trombin (Dabigatran) kan störa mätningen och ge falskt för höga resultat. Denna metod skiljer sig från den som används på Laboratoriemedicin i Västmanland, P-Antitrombin (enz, FXa). Den sistnämnda metoden är Faktor Xa-baserad, vilket innebär att metoden istället påverkas av behandling med NOAC/DOAC som verkar genom direkt hämning av Faktor Xa (rovaroxaban, apixaban och edoxaban).
 • Skickas till
  Akademiska
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-12-16
  av JR