Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Laktat, P-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Grå (NaF-Kox)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Lämnas omedelbart till Klinisk kemi Analysen är känslig för preanalytiska felkällor. Vid poliklinisk provtagning rekommenderas 30 minuters vila och att prov tas utan stas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Skall lämnas omedelbart till Klinisk kemi.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 min efter provtagning. Avskilj plasma omedelbart efter centrifugering till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskild plasma hållbar 6 dygn i kylskåp. Prov som tas utanför Västerås eller Köping sjukhus ska transporteras kylt (transporthylsa på kylklamp) om provet inte är taget i NaF-Ox-rör (grå propp). Prov analyseras omedelbart vid ankomst till klinisk kemi.
 • Referensintervall
  0,5 - 2,2 mmol/L
 • Metod och analysprincip
  Fotometri
 • Indikation/tolkning
  Ett mått på den anaeroba metabolismen. Höga halter indikerar dålig prognos vid ett flertal tillstånd men kan också bero av fysisk aktivitet innan provtagning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Besvaras inom 2 timmar
 • Uppdaterad
  2019-05-28
  av JR