Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Posakonazol, P-/S-

 • Alternativa sökord
  Noxafil
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi Karolinska alternativt remiss 5 Västmanland
 • Anges på remiss
  datum och klockslag för senast intagen dos, datum för behandlingsstart och senaste dosjustering, diagnos och typ av infektion, övriga läkemedel, vikt och frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. Volym 2 mL venblod.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning före dos. Jämviktsförhållande gäller efter en vecka efter nyinsatt behandling eller ändrad dos.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 2 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur. Förvaring och transport med ankomst >2 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-09-04
  av GS