Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HLA-typning (inför transplantation)

 • Alternativa sökord
  HLA Klass I + II + antikropps-undersökning, korstest
 • Remiss
  Cellulär Immunologi (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 ACD-rör (ljusgul propp), 2 EDTA-rör (lila propp), 1 rör utan tillsats (röd propp) (endast pat.).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning av mottagare och givare bör ske samma dag.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Inget av rören behöver centrifugeras. Prov kylförvaras i väntan på transport och kan kylförvaras över helg. Transport kan ske i rumstemp.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR