Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kreatinin, S-

 • Alternativa sökord
  eGFR (kreatinin)
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid analys av kreatinin svaras alltid ett relativt estimerat GFR beräknat enligt LM-rev-formeln ut.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum 7 dagar.
 • Referensintervall
  1-14 dagar - 27-81 µmol/L 15-365 dagar - 14-34 µmol/L 1-2 år - 15-31 µmol/L 3-4 år - 23-37 µmol/L 5-6 år - 25-42 µmol/L 7-8 år - 30-48 µmol/L 9-10 år - 28-57 µmol/L 11-12 år - 37-63 µmol/L 13-15 år - 40-80 µmol/L 16-17 år - 40-90 µmol/L Kvinnor >18 år - 45-90 µmol/L Män >18 år - 60-105 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Fotometri, enzymatisk. AU680.
 • Indikation/tolkning
  Ungefärlig skattning av den glomerulära njurfunktionen.
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutprov besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Rutinanalyser inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2016-12-29
  av JS