Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kreatinin, S-

 • Alternativa sökord
  eGFR (kreatinin)
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid analys av kreatinin svaras alltid ett relativt estimerat GFR beräknat enligt LM-rev-formeln ut.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum 7 dagar.
 • Referensintervall
  1-14 dagar: 27-81 µmol/L 15-365 dagar: 14-34 µmol/L 1-2 år: 15-31 µmol/L 3-4 år: 23-37 µmol/L 5-6 år: 25-42 µmol/L 7-8 år: 30-48 µmol/L 9-10 år: 28-57 µmol/L 11-12 år: 37-63 µmol/L 13-15 år: 40-80 µmol/L 16-17 år: 40-90 µmol/L Kvinnor ≥ 18 år: 45-90 µmol/L Män ≥ 18 år: 60-105 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Enzymatisk metod DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Ungefärlig skattning av den glomerulära njurfunktionen.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2021-02-19
  av JR