Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Analytisk interferens

 • Alternativa sökord
  Tyreoideainterferens, Heterofila antikroppar, Hook-effekt
 • Remiss
  Pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Bakgrund till interferensmisstanken, vilken analys som avses
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  3 st rör av samma rörtyp som för den analyt man tror uppvisar analytisk interferens
 • Laboratoriet tillhanda
  Se berörd analyt
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Ej tillämpligt
 • Provhantering på laboratoriet
  Se berörd analyt
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se berörd analyt
 • Referensintervall
  Se utlåtande från laboratorieläkare
 • Metod och analysprincip
  Beror av analys
 • Indikation/tolkning
  Analytisk interferens kan drabba alla immunkemiska mätmetoder. Det är oklart hur vanligt fenomenet är. Fenomenet orsakas vanligen av förekomst av heterofila antikroppar eller Human Anti-Animal Antibodies (HAAA) som ger interfererar med antikroppar som finns i reagenser, vilket kan leda till felaktiga resultat för en eller flera analyter. Resultaten blir oftast falskt förhöjda, men även falskt för låga eller oförutsägbara resultat kan ses. Analytisk interferens upptäcks lättast för tyreoideahormonanalyser eftersom analyserna (TSH, fritt T4 respektive fritt T3) kan jämföras mot varandra. Alla immunkemiska metoder kan dock drabbas. Det är därför bra ha denna felkälla i åtanke vid de tillfällen som en immunkemisk analyt ger ett resultat som inte stämmer överens med den kliniska bilden.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Varierar beroende av frågeställning.
 • Uppdaterad
  2019-02-22
  av JS