Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Faktor VIII-antikropp, P-

 • Alternativa sökord
  Koagulationsfaktor VIII, Faktor 8
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Klinisk kemi Specialkoagulation (Karolinska).
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitratrör (ljusblå/svart propp). Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras endast vid låg nivå av Faktor VIII (enzym).
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 15 minuter
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 minuter efter provtagning vid 2000 g och 15 °C under 15 minuter. Avskilj plasma till 2-3 ellermanrör á 0.6 mL. OBS! Lämna kvar 5-7mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Frys omedelbart i -70 C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-09-15
  av JR