Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Transfusionsmedicin

Transfusionsmedicin tillhandahåller dygnet runt laboratorieservice inför blodtransfusioner.

Spårbarhet är ett nyckelbegrepp i Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter som baseras på krav i Blodsäkerhetslagen (2006:496) som i sin tur följer tre direktiv från Europeiska unionen.

På den här sidan finns både länkar till Socialstyrelsens föreskrifter samt lokala instruktioner och blanketter för Region Västmanland.

Transfusionsrapportering

Rapportering av slutanvändning är ett myndighetskrav enligt Blodsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter om blodtransfusion.

Blodcentralen får inte lämna ut blod till en vårdenhet som inte aktivt rapporterar transfusioner.

Transfusionsrapportering (50953)

InterInfo

InterInfo är en informationstjänst som är kopplad till Transfusionsmedicins datasystem ProSang. Användare når tjänsten via Cosmic, välj Uthopp - Transfusionsmedicin.

Tjänsten omfattar upplysning om Blodgruppering, BAS-test, MG-test, resultat på serologiska utredningar, reserverade blodenheter samt transfusionshistorik.

InterInfo ska användas för rapportering av alla transfusioner enligt krav från Socialstyrelsen.

Icke akuta blodkomponenter kan beställas elektroniskt via InterInfo.

Blodgivare - blodgivning

Du som vill bli blodgivare hittar information om blodgivning samt våra blodcentraler i Region Västmanland geblod.nu.


Kontakt

Blodutlämning

021-17 35 51

Emma Fornander

Processledare Blodgruppsserologi
021-17 63 52

Karin Schneider

Specialistläkare Transfusionsmedicin
070 - 212 44 91

Lisbet Bohlin

Samordnare Transfusionsmedicin
021-17 63 53