Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobil intensivvårdsgrupp (MIG)

Mobil intensivvårdsgrupp hjälper till vid allvarliga medicinska tillstånd hos patienter som vårdas på alla somatiska kliniker och akutmottagningen på Västmanlands sjukhus Västerås. MIG-teamet utgår från intensivvårdsavdelningen och består av narkosläkare och erfaren intensivvårdssjuksköterska.

NEWS2

Det gemensamma arbetsredskapet för att bedöma patienterna är NEWS, National Early Warning SCORE. Den 14 oktober 2019 uppdaterades NEWS till NEWS2.

Skillnaden mellan NEWS och NEWS2 är:

Tillkomst av alternativ skala för syremättnad. Den benämns syremättnad 2 och ska bara användas på ordination från ansvarig läkare för patient med låg habituell syremättnad som till exempel vid kronisk obstruktiv lungsjukdom.

I parametern Medvetandegrad har bokstaven C lagts till och bedömningen kallas AVCPU. C står för Confusion vilket innebär en nytillkommen förvirring.

NEWS2 kan användas för att identifiera misstänkt sepsis. Ett NEWS värde på 5 eller högre i kombination med misstänkt eller bekräftad infektion ska leda till frågan "Är detta sepsis?"

Sökkriterier för MIG-teamet är:

  • NEWS uppgår till 7 poäng eller mer, eller
  • hälsotillståndet oroar personalen, eller
  • urinproduktionen är <200ml de senaste 8 timmarna, eller
  • har nytillkommen förvirring eller tilltagande oro

kontakta PAL som beslutar om eventuell MIG-kontakt.

Kontakta MIG-teamet:

Sökare: 1541
Telefon: 73628 eller 73629

Inställelsetid är 60 minuter. OBS! Inget akutlarm.

Utbildning

NEWS2-kort hämtas i receptionen ingång 4.

Webbutbildning i NEWS2 med möjlighet till självtest

Kvalitetsdokument i ledningssystemet 3372-7

Frågor?

Mejla: mig@regionvastmanland.se


Kontakt