Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brucella (odling / PCR)

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnestiska data, insjukningsdatum, provtagningsdatum, ev. utlandsvistelse
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sternalpunktat i sterilt rör Aspirat i sterilt rör Vävnad i sterilt rör Biopsi i sterilt rör Blod, benmärg i sterilt rör Blod eller benmärg injiceras omedelbart efter provtagning i aerob blododlingsflaska. För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på labbet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten. Lämna blododlingsflaska till odlingen för bedömning och hantering.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Eventuell misstanke om brucellos bör noggrant anges på laboratorieremissen för att undvika smitta. Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits. Resistensbestämning och typning görs på begäran.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Biopsi, vävnad, aspirat och punktat: Kylförvaring i väntan på transport.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport sker i rumstemperatur. Se www.folkhalsomyndigheten.se/.../information-for-bestallare/ för ytterligare information.
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12b 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS