Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Brucella (odling / PCR)

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  OBS! Vid misstanke om brucellos ska frågeställningen tydligt noteras på remissen; ”Misstanke om brucellos”. Därmed kan adekvata skyddsåtgärder vidtas på laboratoriet för att undvika laboratoriesmitta. Detta gäller samtliga provmaterial/remisser som skickas för bakteriologisk- och/eller mykologisk odling där brucellos kan misstänkas.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sternalpunktat i sterilt rör Aspirat i sterilt rör Vävnad i sterilt rör Biopsi i sterilt rör Blod, benmärg i sterilt rör Blod eller benmärg injiceras omedelbart efter provtagning i aerob blododlingsflaska. För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på labbet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten. Lämna blododlingsflaska till odlingen för bedömning och hantering.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Prov skickas till analyserande laboratoriet måndag till fredag. Prov ankomna på helger förvaras på Mikrobiologilaboratoriet Västerås i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  För blododling med frågeställning brucellos: För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på det lokala laboratoriet. Vid ev detektion av växt skickas den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten för analys som UN2814. Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods (UN2814) 1. Provmaterial som består av kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN2814. 2. Humant provmaterial ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN3373. Kontrollera att det finns "Patientlarm" på patienten. Detta görs för att undvika odla prover som hör till riskklass 3. Skapa patientlarm om inget larm finns i Medical Suite. Skriv även en "Varningslapp för mikroorganismer riskklass 3" och lämna över lappen till odling. För mer information se www.folkhalsomyndigheten.se/.../packa-provet-ratt/
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport sker i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12b 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2022-11-28
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English