Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ciklosporin A, B-

 • Alternativa sökord
  Cyklosporin, Cyclosporin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör (lila propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ska vara laboratoriet tillhanda före kl. 10.00 för att analyseras samma dag. Prov tas på morgonen 10-12 timmar efter senaste dos, före intag av ny dos.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  7 dagar i kylskåp.
 • Referensintervall
  Inga fasta teurapeutiska intervall finns etablerade. Det kliniska tillståndets komplexitet, individuella skillnader i känslighet för de immunosuppresiva och de njurtoxiska effekterna av Cyclosporin, parallell medicinering med andra immunosuppressiva medel, typ av transplantation, tid efter transplantation och ett antal andra faktorer skapar olika krav för optimala nivåer i blodet. Områdena varierar beroende på vilken metod som används. Konstant användning av en sorts metod för varje patient är rekommenderat på grund av varierande korsreaktivitetsmönster för metaboliter. Analysresultatet bedöms av remitterande läkare.
 • Metod och analysprincip
  Rekombinant DNA-teknik, fotometri, DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Cyklosporin har ett smalt koncentrationsområde där den optimala säkerheten och effektiviteten ges, och kan ge ett antal oönskade effekter. De allvarligaste av dessa inkluderar organbortstötning till följd av felaktig dosering, eller njur- och levertoxicitet, vars sannolikhet ökar när dosen höjs. Faktorer som inverkar på koncentrationen av cyklosporin i blodet inkluderar omständigheterna kring transplantationen, åldern och patientens övergripande hälsa och andra mediciner.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Ska vara laboratoriet tillhanda före kl. 10.00 för att analyseras samma dag.
 • Uppdaterad
  2020-10-13
  av JR