Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dialysvätska Cl-, Na-, Co2-, Dv-

 • Alternativa sökord
  Dialysvätska: Dv(hemo)-Klorid, Dv(hemo)-Natrium, Dv(hemo)-Koldioxid
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  20 mL plastspruta utan tillsats Tag först ett slaskrör. Provet tas anaerobiskt och förvaras tätt förslutet. Provet ska inte blandas!
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Lämnas snarast till Klinisk kemi Provet förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Vid frågeställning ploidianalys fixeras corpusskrapet direkt i formalin
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  24 timmar i rumstemperatur
 • Referensintervall
  Gränsvärden: Koldioxid 32 - 36 mmol/L Natrium 136 - 144 mmol/L Klorid 105 - 117 mmol/L
 • Metod och analysprincip
  ABL 800
 • Indikation/tolkning
  Koncentrationen ska ligga inom åsatta gränser för att behandling med dialysvätskan ska tillåtas.
 • Uppdaterad
  2019-02-21
  av JS