Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SHBG, S-

 • Alternativa sökord
  Könshormonbindande globulin, Sex Hormone Binding Globulin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss 5 (ger pappers-svar)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Minsta mängd serum 250 µl.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 4h. Om prov inte anländer analyserande laboratorium inom 48 h: avskilj och frys serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Centrifugerat gel-rör (primärrör) kan förvaras i kyl upp till 48 h, annars avskiljs serum och fryses. Transporteras kylt. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-04
  av GS