Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pankreasamylas, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  0 - 365 dagar: < 0,33 µkat/L 1 - 3 år: 0,05 - 0,50 µkat/L 4 - 6 år: 0,10 - 0,60 µkat/L 7 - 16 år: 0,20 - 0,70 µkat/L 17 år: 0,20 - 0,80 µkat/L ≥ 18 år: 0,15 - 1,10 µkat/L
 • Metod och analysprincip
  Fotometri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Akut eller kronisk pankreatit. Utredning av oklara akuta bukfall. Exokrin pankreasinsufficiens. Cystisk fibros. Förhöjda nivåer kan även ses utan annan orsak vid makroamylasemi. Makroamylasemi innebär att komplex mellan amylas och antikroppar formeras in vivo vilket förlänger halveringstiden för amylas. Vid denna misstanke kan analys av amylas i urin vara av värde (prov som skickas till annat laboratorium).
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras dygnet runt, svar i regel inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2020-02-06
  av JR