Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PTH, P-

 • Alternativa sökord
  Paratyroideahormon
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör (lila propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindosen på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Lämnas omedelbart till Jourlaboratoriet
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 timme.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 2 timmar efter provtagning. Avskilj plasma till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljd plasma hållbar i 3 dygn. Om längre förvaringstid fryses plasma.
 • Referensintervall
  <1 mån: 0,7 - 6,3 pmol/l 1 - <12 mån: 0,9 - 6,5 pmol/l ≥1 år - 10 år: 1,2 - 6,3 pmol/l 11 år - 17 år: 1,6 - 7,2 pmol/l >17 år: 1.6 - 6.9 pmol/l
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  PTH bör relateras till ett aktuellt värde för serumkalcium eller joniserat kalcium i serum. Ökad produktion och förhöjda nivåer av PTH ses vid primär, sekundär och tertiär hyperparatyreoidism. Vid primär hyperparatyreoidism ses paratyreoidea-adenom eller hyperplasi av en eller flera paratyreoideakörtlar i kombination med proportionellt förhöjda PTH- och kalciumvärden. Sekundär hyperparatyreoidism kallar man det tillstånd med förhöjt PTH, som uppstår efter stimulering av körtlarna sekundärt till kronisk hypokalcemi. Vid detta tillstånd ses ofta höga PTH-värden men endast måttligt förhöjt serumkalcium. Tertiär hyperparatyreoidism är en vidareutveckling av sekundär hyperparatyreoidism där körtlarna till följd av långvarig stimulering utvecklat adenom med autonom sekretion. Förhöjda PTH-värden ses också vid defekt i receptorn för PTH (pseudohypoparatyreoidism). Sänkt PTH kan förutom vid hypoparatyreoidism också ses vid tillstånd förenade med förhöjt S-Ca som t.ex. malignitet, D- och A-vitaminintoxikation och sarkoidos.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras helgfri vardag under kontorstid samt efter överrenskommelse under pågående parathyroideahormonoperationsdagar.
 • Uppdaterad
  2020-12-08
  av JR