Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PTH, P-

 • Alternativa sökord
  Paratyroideahormon
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Lila (EDTA)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Lämnas omedelbart till Klinisk kemi
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1h.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 2 timmar efter provtagning. Avskilj plasma till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljd plasma hållbar i 3 dygn. Om längre förvaringstid fryses plasma.
 • Referensintervall
  1,6-6,9 pmol/L
 • Metod och analysprincip
  Kemiluminescens, sandwichprincip, 1-stegsprincip. Dxi 800
 • Indikation/tolkning
  Rubbningar i bisköldkörtlarna leder till förhöjda eller sänkta blodkalcium-nivåer, framkallade av en förändring i insöndringen av PTH. Hyperfunktion av bisköldkörtlarna resulterar i en ökad utsöndring av PTH. Primär hyperparatyreoidism betingas av adenom i bisköldkörtlarna. I sekundär hyperparatyreoidism är blodkalciumnivån låg eller endast lätt ökad och det råder alltid hyperfosfatemi som ett resultat av andra patologiska tillstånd t.ex. kronisk njurinsufficiens och vitamin D-brist. Primär hypoparatyreoidism kan vara en följd av anläggningsrubbning (bl.a. DiGeorge-syndromet), eller förlust av paratyreoideaceller t.ex., efter operativt ingrepp eller annan skada på paratyreoideacellerna, som vid autoimmun sjukdom. Bestämning av intakt PTH i blodprov taget under operation kan ge underlag för bedömning om det just avlägsnade adenomet i bisköldkörteln är det enda, eller om ytterligare adenom finns.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras helgfri vardag under kontorstid samt efter överrenskommelse under pågående parathyroideahormonoperationsdagar.
 • Uppdaterad
  2016-12-20
  av JS