Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Venlafaxin, P-/S-

 • Alternativa sökord
  o-desmetylvenlafaxin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska, måste beställas).
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag, datum och klockslag för senst intagen dos, aktuell dos, datum för senaste dosjustering och föregående dosering, övriga läkemedel, vikt, S-kreatinin, frågeställning, om analysen avser fenotypning av CYP2D6
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp) eller 1 rör utan tillsats (röd propp). Volym 2 mL venblod. Prov tas före dos.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras varannan vecka. Analys även av den aktiva metaboliten o-desmetylvenlafaxin.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj plasma/serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl/rumstemperatur i 7 d, annars frys. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-09-04
  av GS