Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Transferrinmättnad, S-

 • Alternativa sökord
  Järnmättnad
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gel rör (gul propp) Bör tas på morgonen före kl 10:00 på grund av dygnsvariation. Järnmedicin ska ej tas dygnet före provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hemolyskänslig
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Se respektive analyt
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se respektive analyt
 • Referensintervall
  7 dagar - 5 månader: 6-41 % 6 månader - 11 år: 6-41 % 12 - 17 år: 6-48 % Kvinnor 18 - 50 år: 10-50 % Kvinnor 51 - 99 år: 15-50 % Män 18 - 99 år: 15-60 %
 • Metod och analysprincip
  Beräknad parameter
 • Indikation/tolkning
  Normalt är transferrin mättat med järn till ca 30%. Högre värden kan indikera järnöverskott och lägre järnbrist. Järnmättnad räknas ut enligt formeln Järn/TIBC*100.
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Besvaras i regel inom 4 timmar efter ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-05-28
  av JR