Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Metoxiadrenalin, fP-

 • Alternativa sökord
  Metanefrin, metoxikatekolamin, plasmametanefrin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller remiss 5. Ingår i analyspaket metoxikatekolaminer.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange aktuell medicinering
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Lila (EDTA)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kontakt alltid Klinisk kemi innan provtagning. Patienten ska vara fastande!
 • Laboratoriet tillhanda
  Kylcentrifugeras och plasman fryses inom 30 minuter.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylcentrifugeras och plasman fryses inom 30 minuter vid -20 grader C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras fryst.
 • Referensintervall
  <0,3 nmol/L
 • Metod och analysprincip
  Vätskekromatografi, masspektrometri
 • Indikation/tolkning
  Tas vid misstänkt feokromocytom eller paragangliom samt vid utredning av incidentalom.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras en gång i veckan
 • Uppdaterad
  2016-11-18
  av JS