Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

TORCH (antikroppspåvisning), S-

 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vuxna: Rör utan tillsats, röd kork. Barn: 2 fulla kapillärrör med röd kork För fullständig analys av barn under 18 månader krävs ett serumprov från modern, optimal provmängd 6 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ingående analyser: toxoplasma, rubella, CMV, HSV, parvo B19 Märk remiss/remisser så att utredning för mor och barn kan kopplas samman (ange samhörighetsidentitet).
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  På barn ≤ 6 månader: Kontrollera om det finns MVC-prov taget på mamma på serologen. Det provet ska skickas tillsammans med de ankomna proverna. Fredag – lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av, kylförvaring Övriga dagar: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Ing D1 plan 2 Akademiska sjukhuset
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-30
  av GS