Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Array-CGH, B-

 • Remiss
  Klinisk genetik (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1. EDTA-blod (lila propp) för DNA-baserad arrayCGH på barnet 2. EDTA-blod (lila propp) från båda föräldrarna för att ev. verifiera en avvikelse.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Förslag till genetisk utredning vid oklar utvecklingsförsening, symptomutredning - Nyfödda och äldre med missbildningssyndrom - Utvecklingsstörning - Autism
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 49
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS