Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

PD-odling

 • Alternativa sökord
  Påsdialys-odling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för miokrobiologisk udnersökning
 • Anges på remiss
  Om PD-peritonit samt om flera prov tas, vilket ordningsnummer i provtagningsserien som avses.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Dialyspåse. Försluten steril spruta 60 mL. 1. Sprittvätta (70%) dialyspåsens utsida (2 minuters inverkningstid). 2. Samla 60 mL vätska med steril spruta och försegla sprutan med plastpropp till infusionsaggregat.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbar transport till mikrobiologen för omhändertagande. När laboratoriet är stängt, kylförvaring 2-8°C så kort tid som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se under Laboratoriet tillhanda
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Anrikning i blododlingsflaskor aerobt och anaerobt. Isolerade mikroorganismer karaktäriseras till genus- eller speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod och MIC-test utföres på bakteriefynden.
 • Indikation/tolkning
  Peritonialdialys (tidigare CAPD) används sedan början av 1990-talet som terapi vid njursvikt i vårt län. Härvid sker tillförseln av dialysvätska genom en permanent kateter av plastmaterial via huden genom bukväggen och peritoneum. Den huvudsakliga komplikationen vid behandlingen är peritonit, som återkommande kan drabba patienterna. S aureus, koagulasnegativa stafylokocker och difteroida stavar är härvid van-ligaste bakteriell etiologi, men även koliforma bakterier, jästsvamp och anaeroba bakterier såsom bacteroidesarter kan förekomma. Indikation för provtagning är sålunda misstanke om peritonit hos PD-patient.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Delsvar och resistensbestämningar telefonmeddelas så snart detta är möjligt
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.