Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PD-odling

 • Alternativa sökord
  Påsdialys-odling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för miokrobiologisk udnersökning
 • Anges på remiss
  Om PD-peritonit samt om flera prov tas, vilket ordningsnummer i provtagningsserien som avses.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Dialyspåse. Försluten steril spruta 60 mL. 1. Sprittvätta (70%) dialyspåsens utsida (2 minuters inverkningstid). 2. Samla 60 mL vätska med steril spruta och försegla sprutan med plastpropp till infusionsaggregat.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbar transport till mikrobiologen för omhändertagande. När laboratoriet är stängt, kylförvaring 2-8°C så kort tid som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se under Laboratoriet tillhanda
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Anrikning i blododlingsflaskor aerobt och anaerobt. Isolerade mikroorganismer karaktäriseras till genus- eller speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod och MIC-test utföres på bakteriefynden.
 • Indikation/tolkning
  Peritonialdialys (tidigare CAPD) används sedan början av 1990-talet som terapi vid njursvikt i vårt län. Härvid sker tillförseln av dialysvätska genom en permanent kateter av plastmaterial via huden genom bukväggen och peritoneum. Den huvudsakliga komplikationen vid behandlingen är peritonit, som återkommande kan drabba patienterna. S aureus, koagulasnegativa stafylokocker och difteroida stavar är härvid van-ligaste bakteriell etiologi, men även koliforma bakterier, jästsvamp och anaeroba bakterier såsom bacteroidesarter kan förekomma. Indikation för provtagning är sålunda misstanke om peritonit hos PD-patient.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Delsvar och resistensbestämningar telefonmeddelas så snart detta är möjligt
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS