Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Acetoacetat, P-

 • Remiss
  Remiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar (Sahlgrenska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp). Efter provtagning ställes röret omedelbart på is! Provtagning måste ske i början av veckan (måndag eller tisdag förmiddag).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Acetoacetat är en instabil förening och måste därför analyseras inom 5 dygn från provtagning. Fria fettsyror kan också analyseras från samma rör.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Provet kylcentrifugeras vid 4°C inom 20 minuter, plasman avskiljes och fryses i -20°C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Frys -20°C. Provet ska skickas till Sahlgrenska så att det kan analyseras inom 5 dygn efter provtagning.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-09-26
  av JR