Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CD19, CD16, CD20, CD56, B-

 • Remiss
  Cellulär Immunologi (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp, helblod)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras endast vardagar och måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i rumstemperatur. Ska vara laboratoriet Uppsala tillhanda så att analys kan utföras inom 24 timmar efter provtagning. Skickas med budbil samma dag (mån-fre). Kontakta laboratoriet Uppsala vid frågor angående transport och hållbarhet.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-03
  av GS