Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hudbiopsi, vävnadsbundna ak

 • Anges på remiss
  var biopsin är tagen, definierad klinisk frågeställning, relevanta patientuppgifter
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Biopsin läggs i rör med Histoconmedium.
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  I väntan på transport ska provet kylförvaras vid 2 - 8°C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov transporteras på is direkt till Klinisk immunologi UAS. Utförande lab bör ha provet inom ett dygn, senast kl. 15.30 vardagar.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Tel. 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-07
  av GS