Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Basalmembran (serologi), S-

 • Alternativa sökord
  Basalmembran-antikroppar
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Autoimmunitet och Allergi (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats eller gelrör (gul propp) Minst 2 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Undersökningen görs parallellt med undersökning av antikroppar mot hudens intercellularsubstans (S-Anti-Intercellulärsubstans). 2 mL prov räcker till båda analyserna.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugerat gel-rör (primärrör) kan förvaras i kyl upp till 72 h, annars avskiljs serum. Serum i sekundärrör hållbart 7 dagar i kyl, efter det fryses serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas med budbil i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR