Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Faktor V (koag), P-

 • Alternativa sökord
  Koagulationsfaktor V, FV, Faktor 5
 • Remiss
  Klinisk kemi Specialkoagulation (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp). Prov tas genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Ej det samma som analysen Faktor V, genotyp (Leiden). Analys av P-Koagulationsfaktor II (protrombin), VII och X kan utföras på samma rör.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 15 min
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 min efter provtagning vid 2000 g och 15 °C under 15 minuter. Avskilj plasma till 2-3 ellermanrör á 0.6 mL. OBS! Lämna kvar 5-7mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Vid fler koagulationsanalyser, blandas plasman från dessa rör innan fördelning till ellermanrör. Frys omedelbart i -70 C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-30
  av GS