Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Komplementscreen, P+S-

 • Alternativa sökord
  Klassisk funktion, komplementfunktion, C1q, C3, C3d, C4
 • Remiss
  Autoimmunitet och Allergi (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  OBS! Två rör. 1 gelrör (gul propp) + 1 EDTA-rör (lila propp).
 • Laboratoriet tillhanda
  Rören måste komma till laboratoriet i Västerås så att de hinner centrifugeras och frysas inom 4 timmar från provtagning.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugering rekommenderas ske vid 2000g i 10 minuter. Avskilj serum och plasma och märk sekundärrören med "S" respektive "P". Frys båda rören med serum och plasma direkt i -70°C (inom 4h från provtagningen). Länsdelslab och mottagningslab skickar provrör till Västerås för infrysning inom 4 h från provtagning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst serum och plasma skickas fryst med kolsyreis.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Rudbecklaboratoriet C5 Akademiska Sjukhuset 751 85, Uppsala Tel: 018-611 40 62
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-11-21
  av JR