Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MCHC, B-

 • Alternativa sökord
  Mean corpuscular hemoglobin concentration
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Lila (EDTA)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt med god rörfyllnad. Viktigt att röret vänds 10 gånger efter provtagning. Ingår i blodstatus.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping, Sala.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 24 timmar i kylskåp, 12 timmar i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  1-3 dagar - 290-370 g/l 4-14 dagar - 280-380 g/L 15-90 dagar - 290-370 g/L 91-365 dagar - 300-360 g/L 1 år - 300-360 g/L 2-17 år - 310 - 370 g/L >18 år - 320 - 360 g/L
 • Metod och analysprincip
  Instrumentell beräkning, XN
 • Indikation/tolkning
  Ett mått på hemoglobinkoncentrationen i en given mängd röda blodkroppar. Har ett begränsat kliniskt värde utöver MCV och MCH. Kan användas laboratoriskt för att påvisa förekomst av köldagglutininer.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2017-01-04
  av JS