Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CA 19-9, S-

 • Alternativa sökord
  Cancerantigen 19-9
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss 5 (ger pappers-svar)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp).
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 4 timmar. Om prov inte anländer analyserande laboratorium inom 48 timmar: avskilj och frys serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Centrifugerat gel-rör (primärrör) kan förvaras i kyl upp till 48 timmar, annars avskiljs serum och fryses. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-24
  av JR