Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hereditärt angioödem, P+S-

 • Alternativa sökord
  C1-inhibitor, C1 INH, C1 INA, C1-esterasinhibitor, C4, HAE
 • Remiss
  Autoimmunitet och Allergi (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  OBS! Två rör. 1 gelrör (gul propp) + 1 EDTA-rör (lila propp). Minsta mängd serum/plasma 500µL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Måste centrifugeras och frysas i -70°C inom 4 timmar från provtagning. Analyseras 2 ggr/vecka. Tel. Vävnadstypningslab: 018-611 41 88
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera proverna snarast, och avskilj plasma och serum. Sekundärrör märks med "P" respektive "S". Frys plasma- och serumrören i -70°C inom 4h. Länsdels-lab och mottagningslab skickar provrör till Kemlab Västerås för infrysning inom 4 h från provtagning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Frysta prover skickas frysta. Klinisk kemi och farmakologi omhändertar proverna, och vidarebefordrar dem till Klinisk immunologi, Autoimmunitet och allergi.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS