Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rickettsia (serologi), S-

 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 6
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Insjukningsdatum. Orsak till provtagning. Antibiotikabehandling
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats, röd kork 6mL
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov besvaras med uppmätta titervärden samt tolkning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Fredag – lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av, kylförvaring Övriga dagar: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I väntan på transport kylförvaras provet. Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 5 dygn efter provtagningen.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Dag Hammarskölds väg 38 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS