Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lymfocyter (Covid-19), B-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör (lila propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid beställning av B-Lymfocyter (Covid-19) svaras alltid blodstatus ut.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 8 timmar i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  0-1 dag: 2,00 - 11,50 x 10^9/L 2-3 dagar: 2,00 - 11,50 x 10^9/L 4-7 dagar: 1,10 - 7,80 x 10^9/L 8-14 dagar: 0,80 - 8,50 x 10^9/L 15-30 dagar: 0,80 - 8,30 x 10^9/L 31-60 dagar: 1,20 - 8,40 x 10^9/L 61- 180 dagar: 1,30 - 8,80 x 10^9/L 181-365 dagar: 1,10 - 7,50 x 10^9/L 1 - < 2 år: 1,10 - 7,50 x 10^9/L 2 - < 6 år: 0,50 - 5,00 x 10^9/L 6 - < 12 år: 0,80 - 3,40 x 10^9/L 12-16 år: 0,40 - 3,20 x 10^9/L ≥ 17 år: 1,10 - 4,80 x 10^9/L
 • Metod och analysprincip
  Flödescytometri, XN
 • Indikation/tolkning
  Analysen ger endast ett kvantitativt värde för antalet lymfocyter och ska endast tas som del i handläggning av patienter med covid-19. Omogna eller avvikande celler kommer inte att identifieras. Vid misstanke om hematologisk sjukdom ska B-Diff beställas.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Akutbeställda prover besvaras normalt ut inom 2 timmar och rutinbeställda prover inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet. För enstaka prover krävs manuell bedömning i mikroskop. I dessa fall gäller följande: Akutbeställda prover som anländer till laboratoriet på vardagar före kl 15:30 besvaras inom 2 timmar. Rutinbeställda prover som anländer till laboratoriet på vardagar besvaras samma dag om bedömning hinner utföras före kl 16:00 (akuta prover går före). Prover som anländer vardagar efter kl 15:30 samt på helger besvaras nästkommande vardag.
 • Uppdaterad
  2020-04-20
  av JR