Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bensodiazepiner, P-/S-

 • Alternativa sökord
  Nitrazepam, Oxazepam, Diazepam, Nordiazepam, Desmetyldiazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Triazolam, Alprazolam, Midazolam, OH-midazolam, Temazepam
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska)
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och tid, datum och klockslag för senast intagen dos, aktuell dos, datum för senaste dosjustering, föregående dos, övriga läkemedel, vikt, frågeställning, önskad substans, OBS! Substans måste anges dvs inte endast Bensodiazepiner se KS provtagningsanvisning på hemsidan.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp) eller 1 rör utan tillsats (röd propp). Volym 1 mL venblod. Prov tas före dos.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen är inte lämplig vid misstänkt intag/missbruk, då rekommenderas urinanalys. Vid beställning av diazepam lämnas även svar på dess aktiva metaboliter nordiazepam och oxazepam.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj plasma/serum. Fryses.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS