Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pi-typning, S-

 • Alternativa sökord
  alfa1-antitrypsinbrist (klassning av fenotyp)
 • Remiss
  Remiss 5 (konsultremiss Region Västmanland)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Prov tas i gelrör (gul propp) 5 mL Minsta provvolym är 250 µL serum.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Laboratoriemedicin, Skåne
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera provet (10 min, 2000g) och avskilj serum. Ange beställarkod: VÅKENN
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kan förvaras i kyl upp till 4 dygn. Vid längre förvaring ska serum frysas.
 • Skickas till
  Labmedicin, Klinisk kemi Jan Waldenströms gata 14 205 02 Malmö
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-25
  av GS