Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Droger (ex LSD) vid rättsfall, P-

 • Remiss
  Toxologisk undersökning (RMV)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Fullständig remiss med: anamnes, händelse, symtom osv
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Blod: 2 stycken NaFlourid-rör (grå kork), minst 8 ml. Ska flera ämnen analyseras tas ett rör per analys.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om syftet med provet är att kontrollera drogfrihet är rättskemis rekommendationer att använda urinprov, eftersom drogen kan påvisas under en längre tid i urin jämfört med i blod. Vid misstänkt intoxikation, där en mer fullständig utredning krävs, är det lämpligt att ta både blod- och urinprov. Beträffande läkemedelsintoxikation behövs ett blodprov, eftersom analyserna enbart utförs i detta provmaterial.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Rättsmedicinalverket, Linköping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl. Bör postas så att det kommer till laboratoriet nästkommande dag. Prov ska inte skickas på fredag eller dag innan helg då rättskemi inte har öppet på helger.
 • Skickas till
  Rättsmedicinalverket Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi Box 1531 581 15 LINKÖPING
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-03
  av GS