Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Intracellulärsubstans (serologi), S-

 • Alternativa sökord
  Intercellulärsubstans ak (IgG), anti-intercellulärsubstans
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Autoimmunitet och Allergi (Akademiska).
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras två gånger per vecka
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugerat gel-rör (primärrör) kan förvaras i kyl upp till 72 timmar, annars avskiljs serum. Serum i sekundärrör hållbart 7 dagar i kyl, efter det fryses serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas med budbil i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Med budbil. Akademiska laboratoriet Klinisk kemi och farmakologi Akademiska Sjukhuset 75185 Uppsala Tfn: 018-6114205
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-09-15
  av JR