Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Schistosoma hematobium (mikroskopi), U-

 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 1 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange kliniska data och eventuell utlandsvistelse.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Urin bör uppsamlas dagtid under 4 timmar, lämpligen mellan klockan 10-14, då äggutsöndringen är störst. Det är även möjligt att undersöka en dygnsvolym urin. Om transporttiden förväntas överstiga 1 dygn kan man sätta till 1ml 4 % formaldehyd per 100 ml urin för att förhindra bakterietillväxt och kläckning av ägg.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Det är inte lika tillförlitligt att endast undersöka 10 ml urin. Större behållare för provtagning kan skickas från mikrobiologen (gröna TB-burkar).
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Om transporttiden förväntas överstiga 1 dygn tillsätt till 1ml 4 % formaldehyd per 100 ml urin för att förhindra bakterietillväxt och kläckning av ägg. I väntan på transport bör provet förvaras i kylskåp. Obs: Ägg viabilitetsanalys (undersökning av levande ägg) kan ej utföras på gammalt (> 48 timmar) eller formalinfixerat urin.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Dag Hammarskölds väg 38 Plan 4 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS