Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

B-Lymfocytanalys, utvidgad

 • Alternativa sökord
  Immunbristpanel, CVID, B-lymfocyter, CD19, CD27, CD38, IgD, IgM
 • Remiss
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - Immunologi (Karolinska) (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, Kliniska data
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Blodprov från vuxna patienter: 3-4 mL i EDTA-rör, lila propp Blodprov från små barn: 1 mL i EDTA-rör, lila propp
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid frågeställning immunbrist rekommenderas även FASCIA analys.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Proverna förvaras i rumstemperatur.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim efter provtagning. Fredagar och dag före helgdag ska proverna vara laboratoriet tillhanda senast kl 12.00.
 • Skickas till
  Provinlämningen L7:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-15
  av GS