Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HLA DR*, DQ*, DP*, (Klass II) typning , B-

 • Remiss
  Cellulär Immunologi (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  En * markerar att genomisk teknik använts. För frågor kontakta lab. 018-611 41 88 Ej att förväxla med HLADQ2/DQ8
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Prov skickas snarast möjligt till anlayserande lab. Prov kan förvaras i rumstemperatur i några dagar i väntan på transport till laboratoriet.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport av prov kan ske i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Tel. 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-07
  av GS