Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LCHAD-brist, genetisk diagnostik, B-

 • Alternativa sökord
  long-chain 3-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenas, HADHA-genen
 • Remiss
  Metabolutredning - CMMS (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  namn och födelsedatum för familjemedlem med känd sjukdom, hur patienten är släkt med denna
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp). För små barn minst 1 mL blod.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl. Skickas helst samma dag som provtagningen. Märk kuvertet med "fvb CMMS"!
 • Skickas till
  DNA-sektionen, CMMS Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Steckséns Gata 49 171 64 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS